To main content

Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen - kartlegging av muligheter og utfordringer

Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen - kartlegging av muligheter og utfordringer

Category
Report/thesis
Abstract
I prosjektet er det gjennomført en bred kartlegging av status for hvordan internasjonalisering påvirker arbeidsmiljø og sikkerhet i byggenæringen. Viktige tema er kultur, ledelse og organisering, holdninger, forventninger, kommunikasjon og atferd. Funnene bygger på intervjuer med 35 personer i syv caseprosjekter, deltakerobservasjoner ved to byggeplasser, samt en spørreundersøkelse besvart av 886 ledere i 562 unike bedrifter i byggenæringen i Norge. Studien har sett på hvordan arbeidstakerne sammenligner seg selv med andre grupper, hvordan mulighetene ved et flerkulturelt arbeidsmiljø blir utnyttet og hvilke utfordringer som kan oppstå. Videre diskuteres konsekvenser som disse utfordringene kan få for sikkerhet, arbeidsmiljø og arbeidsutførelse, samt mulige tiltak for å fremme gode flerkulturelle arbeidsplasser. Oppdragsgiver: Byggenæringens Landsforening ‐ BNL
Client
  • SINTEF AS / 102013633
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • Denmark
Year
2017
Published in
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Publisher
SINTEF
Booklet
2017:00352
ISBN
978-82-14-06700-2