To main content

Støysoner for nytt flygemønster ved helikopterlandingsplass på Stangnes Syd

Støysoner for nytt flygemønster ved helikopterlandingsplass på Stangnes Syd

Category
Report/thesis
Abstract
Det er utarbeidet støysonekart i hht. Klima- og miljødepartementets retningslinje T- 1442/2016 for helikopterlandingsplassen på Stangnes Syd i Harstad. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse fra fly- og helikopteraktivitet. Beregningene viser de støymessige konsekvensene av å endre dagens flygemønster. I det nye mønsteret er sektoren for helikoptertrafikk sør for landingsplassen justert for å unngå flyging over landområder i nærheten. Oppdragsgiver: Egersund Net AS
Client
  • SINTEF AS / 102017007
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
Year
2018
Published in
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Publisher
SINTEF-rapport
Booklet
2018:00073
ISBN
978-82-14-06662-3