To main content

Utvikling og implementering av digital samhandling og oppgavestøtte på KAD. Et regionalt forsknings- og innovasjonsprosjekt

Utvikling og implementering av digital samhandling og oppgavestøtte på KAD. Et regionalt forsknings- og innovasjonsprosjekt

Category
Report/thesis
Abstract
SamKAD-prosjektet har vært et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor i regi av Helseetaten i Oslo kommune. Gjennom forskning og innovasjon har målsettingen vært å utvikle samhandlingsløsninger til bruk i klinisk drift på KAD-sengeposter og legevakt som gir økt kvalitet i pasientbehandlingen, forbedret brukeropplevelse og en bedre bruk av ressurser i driften. Ansatte på KAD har sammen med forskere på SINTEF og i samarbeid med leverandørene Imatis AS og CSAM Health AS jobbet strukturert og målrettet med å utvikle nye arbeidsprosesser på KAD-sengepostene og legevakten. Gjennom bruk av ny, digital samhandlingsteknologi og ulike applikasjoner, er det utviklet løsninger som understøtter arbeidsprosesser og gir beslutningsstøtte til de ansatte. Det er oppnådd en tydelig forbedring når det gjelder pasientbehandling og pasientsikkerhet og en klar forbedring av arbeidsrutiner og arbeidsprosesser. Viktige læringspunkter er at innovasjonsprosesser krever engasjement, vilje og drivkrefter i organisasjonen. Innføring av nye og endrede arbeidsprosesser krever stor grad av involvering av ledere og ansatte, spesielt når det parallelt utvikles og tas i bruk nye, digitale arbeidsflater. Dette krever brukerinvolvering og systematisk oppfølging. Oppdragsgiver : Oslo kommune / Regionale forskningsfond
Client
  • SINTEF AS / 1020008608
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Smart Sensor Systems
  • SINTEF Digital
  • SINTEF Digital / Health Research
  • SINTEF Industry / Sustainable Energy Technology
  • City of Oslo
Year
2017
Published in
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Publisher
SINTEF
Booklet
2017:00881
ISBN
978-82-14-06599-2