To main content

Shipping 4.0 - Smart bruk av operasjonelle data

Shipping 4.0 - Smart bruk av operasjonelle data

Category
Report/thesis
Abstract
Den 25. og 26. oktober 2017 ble det gjennomført en lunsj-til-lunsj samling i SINTEF Ocean rundt temaet "Shipping 4.0 - Smart bruk av operasjonelle data". Hovedformålet var å konkretisere FoUI tema knyttet opp mot MARITIM21 området "Digitalisering av maritim næring" gjennom å presentere pågående MAROFF prosjekt, samt drøfte utfordringer i forhold til smart bruk av operasjonelle data. Tre hovedtema ble diskutert; • Innsamling og analyse av data • Smart bruk og nye tjenester av operasjonelle data • Bruksrett og eierrettigheter av data Totalt var 27 personer tilstede som dekket ulike interessenter innenfor maritime operasjonelle data (utstyrsleverandører, forskningsinstitutt, rederinæring og patentbyrå). Rapporten konkluderer med noen felles utfordringer og anbefalinger til videre arbeid innenfor temaet.
Client
  • Norges forskningsråd / 274195
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Energi og transport
Year
2017
Place
Trondheim
Publisher
SINTEF Ocean
ISBN
978-82-14-06615-9