To main content

Sprøyting etter behov med kamerastyrt åkersprøyte

Sprøyting etter behov med kamerastyrt åkersprøyte

Category
Part of a book/report
Abstract
Ugras vokser ofte flekkvis og sprøyting gir ikke meravling i alle deler av kornåkeren. Derfor er sprøyting etter behov, eller flekksprøyting, en god løsning. For å praktisere flekksprøyting er kamerabasert styring av åkersprøyta nødvendig. Foredraget gir innblikk i et KMB prosjekt som utvikler kamerabaserte skadeterskler for flekksprøyting av frøugras i korn.
Language
Norwegian
Author(s)
 • Berge Therese W.
 • Netland Jan
 • Helgheim Marit
 • Wærnhus Kjell
 • Berge Asbjørn
 • Clausen Sigmund
 • Kaspersen Kristin
 • Goldberg Steve
 • Overskeid Øyvind
 • Stølan Trygve
Affiliation
 • Norwegian Institute of Bioeconomy Research
 • SINTEF Digital / Smart Sensor Systems
Year
2009
Published in
Bioforsk FOKUS
ISSN
0809-8662
Publisher
Bioforsk
Book
Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima
Booklet
2
ISBN
978-82-17-00451-6
Page(s)
56 - 57