To main content

Flystøysoner etter T-1442/2016 for landingsplass ved NLSH Vesterålen

Flystøysoner etter T-1442/2016 for landingsplass ved NLSH Vesterålen

Category
Report/thesis
Abstract
Det er utarbeidet støysonekart i hht. Klima- og miljødepartementets retningslinje T- 1442/2016 for helikopterlandingsplassen ved Nordlandssykehuset Vesterålen i Stokmarknes. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse fra fly- og helikopteraktivitet. Beregningene viser at det er ingen bygninger med støyømfintlig bruksformål innenfor støysonene relatert til retningslinjen, og også innenfor kartleggingsgrensene for flystøy relatert til Forurensingsforskriften' Oppdragsgiver: Safetec Nordic AS
Client
  • SINTEF AS / 102017007
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
Year
2017
Published in
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Publisher
SINTEF
Booklet
2017:00619
ISBN
978-82-14-06736-1