To main content

Implementering av norske oljer i COSIWEB

Implementering av norske oljer i COSIWEB

Category
Report/thesis
Abstract
COSIWEB (Computerized Oil Spill ldentification) er en internasjonal database som brukes i forbindelse med oljesølidentifikasjon, både for å sammenligne forurensningsprøver med mulige kilder i samme sak, men også med øvrige prøver i databasen. Databasen har inneholdt svært få norske råoljer og oljeprodukter, men er nå oppdatert med 117 norske råoljer og 6 hybridoljer. COSIWEB er et nyttig screeningverktøy ved et oljesøl og databasen inneholder pr. i dag omlag 3600 oljer og oljeprodukter. Norge har 363 prøver i COSIWEB etter den oppdatering som SINTEF har gjort.
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
Year
2017
Publisher
SINTEF Ocean
ISBN
978-82-7174-315-4