To main content

Digitale plattformer for deling av informasjon om tilrettelagte fritidsaktiviteter

Digitale plattformer for deling av informasjon om tilrettelagte fritidsaktiviteter

Category
Report/thesis
Abstract
Prosjektet Ung IT handler om digitale løsninger som kan øke deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet ser spesielt på mulighetene til en selvorganiserende digital plattform for formidling av informasjon om fritidsaktiviteter. Forskning viser at dårlig tilgang og kvaliteten på slik informasjon er viktige årsaker til at barn og unge ikke deltar i fritidsaktiviteter. Prosjektet har gjennomført flere intervjuer og workshoper med både familier, kommuneansatte og arrangører av fritidsaktiviteter. Vi har belyst informasjonsbehovet. Vi har også sett på hva selvorganisering betyr, hvorfor det er viktig i denne sammenhengen, og hvordan man kan lage en selvorganiserende digital plattform for denne gruppen. Oppdragsgiver: Trondheim kommune
Client
  • SINTEF AS / 102014575
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
Year
2017
Published in
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Publisher
SINTEF
Booklet
2017:00093
ISBN
978-82-14-06721-7