To main content

Samlokaliseringseffekter - hva sier litteraturen?

Samlokaliseringseffekter - hva sier litteraturen?

Category
Report/thesis
Abstract
Rapporten presenterer funn fra en litteraturstudie rundt temaet: Hva sier litteraturen om faglige og kostnadsmessige effekter av fysisk samlokalisering på virksomhetsnivå? Studien omfatter både offentlig og privat sektor. Studien har organisert funnene i to brede hovedkategorier; effekter knyttet til falige og organisatoriske fohold og effekter knyttet til finans og driftsmessige forhold. Forventede effekter er ofte utydelig og upresist beskrevet, noe som gjør dem problematiske både som styringsverktøy underveis i prosessen og som evalueringskriterier i etterkant. Det kan se ut som det er nokså tilfeldrig hvordan virksomhetene utvikler og formulerer forventede effekter av samlokalisering, noe som er relativt paradoksalt sett i forhold til hvor store investeringer det er snakk om. Ofte er forventningene om effekter (målene) lite målbare, men fremstår likevel som svært sentrale i beskrivelse og begrunnelse av samlokaliseringen. Det er også mange forhold, utover kun den fysiske samlokaliseringen, som må legges til rette for at de ønskede effektene kan realiseres. Det handler om endringsledelse, orgaisasjonsutvikling og bedriftskulturelle forhold. Mangel på felles metodikk og målekriterier er særlig tydelig når det gjelder forskningen som er gjort på økonomiske effekter av samlokalisering. Det er få referansestudier, og vi mangler studier som systematisk følger prosjekter over tid for å måle økonomiske virkninger.
Client
  • SINTEF AS / 102010496
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Industry / Sustainable Energy Technology
  • SINTEF Building and Infrastructure / Mobility and Economics
Year
2016
Published in
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Publisher
SINTEF
Booklet
SINTEF A27652
ISBN
9788214060355