To main content

Reviderte støysoner for Trondheim helikopterplass, St. Olavs hospital. Prognose med nytt redningshelikopter.

Reviderte støysoner for Trondheim helikopterplass, St. Olavs hospital. Prognose med nytt redningshelikopter.

Category
Report/thesis
Abstract
Det er utført beregninger av støy for helikopteraktiviteten ved St. Olavs hospital i Trondheim for dagens situasjon, for året da nytt redningshelikopter forventes å ha overtatt og for en prognose ti år fram i tid. Dagens situasjon er basert på trafikktallene for 2014 og ti års prognosen er derfor for 2025. Det forventes fortsatt vekst i aktiviteten og støysonene øker derfor i utbredelse. De øker også som følge av at nytt redningshelikopter støyer mer. Beregninger er utført med NORTIM og i henhold til regelverket i retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften. Oppdragsgiver: Sykehusbygg HF
Client
  • SINTEF AS / 102010975
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
Year
2016
Published in
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Publisher
SINTEF
Booklet
A28008
ISBN
9788214061512