To main content

Miljødesign Mandalselva – Fysiske biotoptiltak på strekningen fra Kavfossen til utløpet av Bjelland kraftverk

Miljødesign Mandalselva – Fysiske biotoptiltak på strekningen fra Kavfossen til utløpet av Bjelland kraftverk

Category
Report/thesis
Language
Norwegian
Author(s)
  • Fjeldstad Hans-Petter
  • Zinke Peggy
  • Bustos Ana Adeva
  • Forseth Torbjørn
  • Gabrielsen Sven Erik
  • Skår Bjørnar
Affiliation
  • SINTEF Energy Research / Energisystemer
  • Norwegian University of Science and Technology
  • Norwegian Institute for Nature Research
  • NORCE Norwegian Research Centre AS
Year
2016
Published in
SINTEF Energi. Rapport
Place
Trondheim
Publisher
SINTEF Energi AS
Booklet
TR A7600
ISBN
978-82-594-3674-0