To main content

Potensialet for storskala dyrking av makroalger i Møre og Romsdal

Potensialet for storskala dyrking av makroalger i Møre og Romsdal

Category
Report/thesis
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
Year
2016
Place
Trondheim
Publisher
SINTEF Fiskeri og havbruk AS
ISBN
978-82-14-06099-7