To main content

Konsernsatsing velferdsteknologi

Konsernsatsing velferdsteknologi

Category
Report/thesis
Abstract
Nasjonale og internasjonale politikkdokumenter peker på at velferdsteknologi skal være et helt sentralt virkemiddel for å bidra til bedre og mer effektive helse- og velferdstjenester. Konsernsatsing velferdsteknologi skal bidra til at velferdsteknologi blir et robust forretningsområde i SINTEF. Utfordringene i helsevesenet er sammensatte og kompliserte og krever tverrfaglig tilnærming. I arbeidet med konsernsatsingen har SINTEF utviklet og beskrevet metoder som er nødvendige for å utvikle og implementere gode velferdsteknologiløsninger og –tjenester, Verktøykasse for forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til velferdsteknologi og e-helse Prosjektmedarbeidere med faglig spisskompetanse i biomedisinske sensorer, design, fysiologi, fysiske omgivelser, helsetjenester, ikt-systemer og samfunnsøkonomi har samarbeidet om å etablere en kunnskapsplattform for å utvikle, implementere og evaluere velferdsteknologiløsninger. I løpet av de tre årene konsernsatsingen har vart, har i alt 50 medarbeidere fått erfaring med tverrfaglig samarbeid, og prosjektporteføljen har økt med mer enn 100 millioner kroner. SINTEFs Forretningsplan for velferdsteknologi gir føringer for aktiviteten de neste ti årene og har en konkret handlingsplan for 2016. Denne handlingsplanen omfatter tiltak for å involvere nye forskningsmiljøer i SINTEF i velferdsteknologi. Oppdragsgiver: NFR
Client
  • SINTEF AS / 102004609
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • Norwegian University of Science and Technology
  • SINTEF Community / Mobility and Economics
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • SINTEF Community / Architecture, Materials and Structures
  • Norwegian University of Science and Technology
  • SINTEF Digital / Health Research
  • SINTEF Digital / Smart Sensor Systems
Year
2016
Published in
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Publisher
SINTEF
Booklet
A27717
ISBN
978-82-14-06040-9