To main content

Betongdekke understøttet av vegger. Dimensjonering

Betongdekke understøttet av vegger. Dimensjonering

Category
Journal publication
Abstract
Denne anvisningen viser dimensjonering av fritt opplagte og kontinuerlige betongdekker med hovedarmering i én retning, såkalte enveisdekker. Anvisningen gjelder bygninger til boligformål, det vil si bygninger i pålitelighetsklasse RC1 etter NS-EN 1990, med nyttelast 2,0 kN/m2 på dekket. Anvisningen inneholder dimensjoneringstabeller med konservative angivelser av dekketykkelser og armeringsmengder avhengig av statisk system og spennvidder. Betongdekker i bygninger i høyere pålitelighetsklasser må prosjekteres og beregnes av byggeteknisk rådgiver. Reviderte utgave. Denne anvisningen erstatter anvisning med samme nummer, utgitt i oktober 2008.
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Building and Infrastructure / Architecture, Materials and Structures
Year
2013
Published in
SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien
ISSN
2387-6328
Publisher
SINTEF Byggforsk
Issue
522.871