To main content

Ankerfester i betong

Ankerfester i betong

Category
Journal publication
Abstract
Denne anvisningen behandler lastbærende ekspansjons- og limankre for montering i forborede hull i betong. Anvisningen omhandler konstruksjonsregler for ankerplassering og dimensjoneringsprinsipper for lokal overføring av laster til konstruksjonen for å oppnå foreskrevet lastkapasitet og sikkerhetsnivå. Anvisningen tar for seg ankerfester og ankergrupper belastet med strekk- og/eller skjærkrefter. Den forklarer hvilke faktorer som påvirker ankerkapasiteten, herunder hvilke bruddformer som kan være dimensjonerende. Reviderte utgave. Denne anvisningen erstatter anvisning med samme nummer, utgitt i 1997.
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Building and Infrastructure / Architecture, Materials and Structures
Year
2013
Published in
SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien
ISSN
2387-6328
Publisher
SINTEF Byggforsk
Issue
573.144