To main content

Kystnær beredskap

Kystnær beredskap

Category
Academic lecture
Abstract
Ingunn M Holmen er utdannet sivilingeniør og jobber som seniorforsker i SINTEF Ocean. Hun har lang erfaring fra prosjekter innenfor helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i marine operasjoner. Foredraget omhandler FoU-prosjektet "Kystnær beredskap" som har hovedfokus på fare- og ulykkessituasjoner i havbruksnæringen som personskader, skipsulykker, rømming av fisk, akutte miljøutslipp eller – som Norge opplevde forsommeren 2019 – algeoppblomstring. Prosjektet er et samarbeid mellom trønderske havbruksaktører og ledes av havbrukskonsernet NTS ASA og SINTEF Ocean.
Client
  • Norges forskningsråd / 309305
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
Presented at
Sjøsikkerhet i havbruk 2020
Place
Bergen
Date
12.11.2020 - 12.11.2020
Organizer
Aqkva
Year
2020