To main content

Nær og fjern. Læreres erfaringer med digital hjemmeskole våren 2020.

Nær og fjern. Læreres erfaringer med digital hjemmeskole våren 2020.

Category
Report
Abstract
Våren 2020 var ganske annerledes enn de fleste kunne ha forestilt seg. Skolene ble midlertidig stengt, og de fleste elever og lærere jobbet hjemmefra. Hensikten med studien var å se på hvordan den digitale hjemmeskolen påvirket undervisning og læring. Studien er basert på en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant norske lærere i slutten av april 2020, og viser deres erfaringer med undervisning og læring i perioden med hjemmeskole. Den belyser både positive og negative sider ved infrastruktur, arbeidsbetingelser, læringsmiljø og profesjonsfaglig digital kompetanse.

Lærerne brukte en rekke digitale ressurser, og flertallet rapporterte om daglig bruk av videokommunikasjon. Bruk av digitale læringsressurser i undervisningen krevde mer forberedelse enn uten, men mange mente at digitale læringsressurser gjør det lettere å differensiere mellom elevene. De fleste utfordringene som lærerne adresserte, var knyttet til elevenes læringsmiljø og sosiale forhold. Lærerrollen ble utfordret av det begrensede pedagogiske handlingsrommet som oppsto når elevene ikke var fysisk til stede. Lærerne hadde ulikt utgangspunkt for undervisning med digital teknologi. En av fem lærere syntes de fikk for lite pedagogisk og ledelsesmessig støtte. Mange opplevde økt arbeidsmengde og mindre skille mellom jobb og fritid. Til tross for en del utfordringer, indikerer denne studien at lærerne generelt har mestret den digitale overgangen, og fått utvidet sin pedagogiske verktøykasse til bruk i klasserommet.
Client
  • SINTEF AS / 102022123-4
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Digital / Technology Management
Year
2020
Publisher
SINTEF Digital
ISBN
978-82-14-06583-1