To main content

Søknad om tiltak ved energioppgradering av småhus. Hva er praksis i Trondheim, Bergen og Oslo kommune ved energitiltak i tette boligområder. Notat med støtte fra Husbanken

Søknad om tiltak ved energioppgradering av småhus. Hva er praksis i Trondheim, Bergen og Oslo kommune ved energitiltak i tette boligområder. Notat med støtte fra Husbanken

Category
Report
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Community / Architecture, Materials and Structures
Year
2018
Publisher
SINTEF akademisk forlag
Issue
30
ISBN
978-82-536-1592-9