To main content

Tjenestesetting av velferdsteknologi. Modell for implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Tjenestesetting av velferdsteknologi. Modell for implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Category
Report
Abstract
Fra pilot til drift – tjenestesetting av velferdsteknologi
Norske kommuner skal ta i bruk velferdsteknologi som en integrert del av tjenestene de
nærmeste årene. Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark jobber med denne
utfordringen og har engasjert SINTEF for å utvikle en implementeringsmodell i tett
samarbeid med kommunene i prosjektet.
Implementering av velferdsteknologi handler om å utvikle tjenesten. Dette
endringsarbeidet gjennomføres som en prosess i tre faser som kort beskrives i denne
rapporten. Modellen peker på forarbeidet som må ligge til grunn, beskriver perspektivene
for tjenestesetting og prosessen for innføring og løfter fram den videre
tjenesteutviklingen. Til modellen følger det også en verktøykasse med retningslinjer,
eksempler, erfaringer og anbefalinger som ansatte kan bruke som en støtte i
implementeringsarbeidet.
Modellen skal bidra til vellykket implementering i helse- og omsorgstjenestene og hjelpe
ledere og ansatte til å forstå kompleksiteten ved å ta i bruk velferdsteknologi.
Oppdragsgiver: Skien kommune
Client
  • SINTEF AS / 102018603
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Smart Sensor Systems
  • SINTEF Digital / Health Research
  • Bø kommune
  • Sande kommune
  • Larvik kommune
  • Skien kommune
Year
2018
Publisher
SINTEF
Issue
2018:00836
ISBN
978-82-14-06939-6