To main content

Flotasjon av lakselus

Flotasjon av lakselus

Category
Report
Abstract
På bakgrunn av henvendelser fra næringsaktører kontaktet FHF SINTEF Fiskeri og havbruk for en innledende studie av hvorvidt flotasjon av frittsvømmende stadier av lakselus (luselarver) kan redusere sannsynligheten for at de slipper inn lakseanlegg.

Målsetningen med prosjektet var å gjennomføre kvalitative studier og observasjoner av flotasjon av luselarver i laboratorieforsøk, altså å undersøke hvorvidt små luftbobler fester seg til luselarver og løfter dem mot overflaten ved hjelp av oppdrift.

Forsøkene ble gjennomført i SINTEF Sealab's laboratorier, i en kolonnetank med tverrsnitt 29,5 x 29,5cm, 100cm høy. En keramisk diffusor og trykkluft ble benyttet til å generere mikroboblene. Speilreflekskamera med makroobjektiver ble benyttet til billedtaking.

Det ble tatt mer enn 450 bilder med lus eller skall fra lus i synsfeltet til kamera, der flere av bildene inneholder mer enn en luselarve. Av disse observasjonene var det ingen bobler som festet seg til lus eller skall.

Potensielt ville en fungerende metode for flotasjon av lakselus kunne bidra til å konsentrere luselarvene i de øverste deler av vannsøyla, og på den måten lede disse vekk fra laksen.
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
Year
2015
Publisher
SINTEF Fiskeri og Havbruk
ISBN
978-82-14-06012-6