To main content

Velferdsteknologi for økt fysisk aktivitet. Forebygging av sykdom og økt livskvalitet hos personer med kols. Kvalifiseringsprosjekt.

Velferdsteknologi for økt fysisk aktivitet. Forebygging av sykdom og økt livskvalitet hos personer med kols. Kvalifiseringsprosjekt.

Category
Report
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Digital / Health Research
Year
2015
Publisher
SINTEF
Issue
A27009
ISBN
9788214059595