To main content

Nye konsept for drivstoff- og fangsteffektive aktive fiskeredskap basert pa trål og snurrevad

Nye konsept for drivstoff- og fangsteffektive aktive fiskeredskap basert pa trål og snurrevad

Category
Report
Abstract
Prosjektet New fuel and catch efficient active fishing gear concepts based on trawl and seine ble initiert for å se på mulige synergier og gevinster ved å kombinere trål og snurrevad teknologi og operasjon. Prosjektet har bestått av flere delprosjekt med forskjellig faglig innhold og fokus. Resultater inkluderer vitenskapelige publikasjoner rundt rammebetingelser for og effekter av redskapsvalg, to nye redskapskonsept (notdesign) som kan anvendes som pelagisk trål, semi-pelagisk trål og som snurrevad ved forskjellige rigginger, fremskritt innen numerisk simulering av snurrevad, og resultater for bl.a. bunnkontaktkrefter og hydrodynamiske laster på forskjellige redskapselementer. Nytteverdien for næringen består i den potensielle gevinsten ved økt fleksibilitet og mer optimal tilpasning av redskap og operasjon i forhold til en aktuell fangstsituasjon, både mht. fangsteffektivitet, energibruk og miljøpåvirkning, og ved konkrete modeller og kunnskap som implementeres både i beregningsverktøy og redskapsutvikling fremover.
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
Year
2014
Publisher
SINTEF Fiskeri og havbruk
ISBN
978-82-14-05709-6