To main content

Bestemmelse av betongkonstruksjoners trykkfasthet. Uttak og prøving av sylindre

Bestemmelse av betongkonstruksjoners trykkfasthet. Uttak og prøving av sylindre

Category
Academic article
Abstract
Denne anvisningen viser en oversikt over hvordan man går fram for å bestemme betongtrykkfasthet i en eksisterende konstruksjon eller konstruksjonsdel. Anvisningen beskriver uttak, prøving og vurdering av fasthet basert på trykkprøving av utborede betongkjerner. Reviderte utgave. Denne anvisningen erstatter anvisning med samme nummer, utgitt i 2011.
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Community / Architecture, Materials and Structures
Year
2013
Published in
SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien
ISSN
2387-6328
Issue
520.033