To main content

Noen statistiske verktøy for verifikasjon av nedbørprognoser fra numeriske værvarslingsmodeller med anvendelse på HIRLAM10

Category

Report

Language

English

Author(s)

  • Turid Follestad
  • Gudmund Høst
  • Viel Ødegaard

Affiliation

  • SINTEF Energy Research / Energisystemer
  • Unknown

Date

01.06.1998

Year

1998

Issue

SAMBA/11/98

View this publication at Cristin