To main content

Integrasjon av satellittbasert snøkartlegging og hydrologisk modellering

Category

Report

Language

English

Author(s)

  • Rune Solberg
  • Sjur Kolberg
  • Ole Martin Halck
  • Hans Koren
  • Dagrun Vikhamar

Affiliation

  • Norwegian Computing Center
  • SINTEF Energy Research / Energisystemer
  • Unknown

Date

01.12.1997

Year

1997

Issue

925

ISBN

82-539-0445-2

View this publication at Cristin