To main content

Eldrebølgen - kommer den også for vann- og avløpsledninger?

Eldrebølgen - kommer den også for vann- og avløpsledninger?

Category
Popular scientific article
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Community / Infrastructure
Year
Published in
Byggeindustrien
ISSN
0332-7086
Volume
44
Issue
13
Page(s)
42