To main content

Forutsetninger for biogassproduksjon i Norge. En flerfaglig casestudie av Ørland og Frosta

Forutsetninger for biogassproduksjon i Norge. En flerfaglig casestudie av Ørland og Frosta

Category
Report
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • BI Norwegian Business School
  • Norwegian University of Science and Technology
  • SINTEF Industry / Biotechnology and Nanomedicine
Year
Publisher
SINTEF Teknologi og samfunn
ISBN
9788214050851