To main content

Gasslogistikk

Gasslogistikk

Category
Report
Abstract
Denne rapporten beskriver sentrale emner knyttet til modellering av verdikjeden ved salg av norsk naturgass. Rapporten faller naturlig i 3 deler. Første del diskuterer eksisterende modellers styrke og svakheter i relasjon til den aktuelle problemstilling. Andre del diskuterer problemstillinger relatert til lagring av gass mens siste del diskuterer markedssiden. Framstillingsformen er med hensikt diskuterende. Dette innebærer at rapporten ikke nødvendigvis gir svar på hvilket modellkonsept som bør benyttes ved modellering av gasskjeden. Rapporten diskuterer imidlertid sentrale problemstillinger en bør ta stilling til dersom en ønsker å gjennomføre en slik modellering. I så måte bør rapporten ses som et første skritt på veien mot en akseptabel modellstruktur.
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Industry / Sustainable Energy Technology
  • Norwegian University of Science and Technology
Year
Publisher
SINTEF, Anvendt økonomi
Volume
STF83
Issue
A95002
ISBN
82-595-8107-8