To main content

Variation in behavioural responses of ewes towards predator-related stimuli

Abstract

Atferdstesting av 32 flokker av seks ulike saueraser ble utført overfor standardiserte "attrapper", modeller av gaupe, jerv og bjørn på en tralle trukket av en wire, samt levende menneske med og uten hund, i tillegg til to kontroll grupper. Sauerasene ble delt inn i lette (gammelnorsk steinaldersau), middelstunge (spælsau, pelssau) og tunge raser (Suffolk, steigar, Dala). Den lette rasen skilte seg fra de andre ved å vise tettest flokkatferd, sterkest forsvarsrespons, lengst fluktavstand og lengst tid til avreagering. De middelstunge rasene lå mellom den lette og de tunge rasene for disse variablene. Resultatene støtter teorien om at lette raser har en sterkere antipredatoratferd enn tyngre raser.

Category

Academic article

Language

English

Author(s)

  • Inger Hansen
  • Frank Otto Christiansen
  • Hanne Solheim Hansen
  • Bjarne Olai Braastad
  • Morten Bakken

Affiliation

  • Unknown
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • The Norwegian Crop Research Institute
  • SINTEF Digital / Technology Management
  • Nord University

Year

2001

Published in

Applied Animal Behaviour Science

ISSN

0168-1591

Publisher

Elsevier

Volume

70

Issue

3

Page(s)

227 - 237

View this publication at Cristin