To main content

Insentiver og kriterier for klimatilpasning – reduksjon av klimagassutslipp og energieffektivisering med overføringsverdi og pekere framover

Category

Report

Language

Norwegian

Affiliation

  • SINTEF Community / Architecture, Materials and Structures

Year

2021

Publisher

SINTEF akademisk forlag

Issue

41

ISBN

978-82-536-1723-7

View this publication at Cristin