To main content

Samskaping gjennom oppgaveutvalg? Om arbeidet med oppgaveutvalg i tre lokalsamfunn i Verdal kommune

Samskaping gjennom oppgaveutvalg? Om arbeidet med oppgaveutvalg i tre lokalsamfunn i Verdal kommune

Category
Report
Abstract
Samskaping gjennom oppgaveutvalg – et forprosjekt.
Dette notatet presenterer prosjektbakgrunn, nyere relevant litteratur, funn fra intervju og andre datakilder samt analysebaserte vurderinger av oppgaveutvalg som metode for samskaping i 1) tre lokalsamfunn, 2) kommuneorganisasjonen og 3) det lokalpolitiske miljøet og 4) samspillet dem imellom i Verdal kommune. I dette ligger det forslag til videre forskning og tilpasset tiltaksutforming på feltet. Forprosjektet «Samskaping gjennom oppgaveutvalg?" har blitt finansiert gjennom DistriktForsk Trøndelag i perioden 1.3.2020-1.3.2021.
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Digital / Technology Management
Year
Publisher
SINTEF
Issue
2021:00546
ISBN
978-82-14-07674-5