To main content

Skognæringens verdiskaping i kystfylkene - Verdiskaping i kystskogbruket

Skognæringens verdiskaping i kystfylkene - Verdiskaping i kystskogbruket

Category
Report
Abstract
Rapporten viser utvikling i produksjonsverdier, verdiskaping og sysselsetting i ulike deler av skognæringene i kystfylkene i Norge i perioden 2008-2018. Gjennomgående har utviklingen vært mer positiv i kystfylkene enn landet for øvrig.
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Digital / Technology Management
Year
Publisher
SINTEF
Issue
2021:00863
ISBN
978-82-14-07649-3