To main content

Forstudie: CCS i Midt-Norge : kartlegging av aktører i regionen og innledende logistikkanalyser av mulige verdikjeder for karbonhåndtering

Forstudie: CCS i Midt-Norge : kartlegging av aktører i regionen og innledende logistikkanalyser av mulige verdikjeder for karbonhåndtering

Category
Report
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Energy Research / Gassteknologi
Year
Publisher
SINTEF Energi AS
Issue
2020:00479
ISBN
978-82-14-06540-4