To main content

Ombruk av gatestein. Kartlegging, prøving, LCA og kostnadsanalyser

Ombruk av gatestein. Kartlegging, prøving, LCA og kostnadsanalyser

Category
Report
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Community / Architectural Engineering
  • SINTEF Industry / Sustainable Energy Technology
Year
Publisher
SINTEF akademisk forlag
Issue
79
ISBN
978-82-536-1710-7