To main content

Fjerning av klimagasser fra atmosfæren er mulig – og tvingende nødvendig

Fjerning av klimagasser fra atmosfæren er mulig – og tvingende nødvendig

Category
Popular scientific article
Abstract
Nei, det er ikke science fiction. Skal vi greie å stanse de menneskeskapte klimaendringene i tråd med Parisavtalen, er det ikke lenger nok bare å kutte utslipp.

Om vi skal begrense global oppvarming til 1,5 grader, trengs også klimapositiv teknologi, ifølge FNs klimapanel. Altså løsninger som fjerner klimagass fra atmosfæren.

Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Administrasjon
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
  • SINTEF Energy Research