To main content

Ny murstein skal redusere klimautslipp

Ny murstein skal redusere klimautslipp

Category
Interview
Abstract
Store mengder betong fører til enorme klimagassutslipp. Sementen som er bindemiddelet i betong står alene for mer enn fem prosent av det globale klimagassutslippet.
Client
  • Norges forskningsråd / 269084
  • SINTEF AS / 102023980
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Industry / Biotechnology and Nanomedicine