To main content

Bakteriebasert betong kan gi stor klimagevinst

Bakteriebasert betong kan gi stor klimagevinst

Category
Interview
Abstract
Hvert år bygges det ti kubikkilometer, noe som tilsvarer et Mount Everest, i betong. Det gir enorme klimagassutslipp. Men en ny, miljøvennlig sement kan bidra til å redusere det globale fotavtrykket.
Client
  • Norges forskningsråd / 269084
  • SINTEF AS / 102023980
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • Unknown
  • SINTEF Industry / Biotechnology and Nanomedicine