To main content

Indikatorer for måling av klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur i kommuner. Anvising og rammeverk

Indikatorer for måling av klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur i kommuner. Anvising og rammeverk

Category
Report
Client
  • Norges forskningsråd / 237859
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Community / Infrastructure
  • SINTEF Community / Architecture, Materials and Structures
  • SINTEF Community / Architectural Engineering
  • Trondheim kommune
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
Year
Publisher
SINTEF akademisk forlag
Issue
26
ISBN
978-82-536-1708-4