To main content

Indikatorer for måling av klimatilpasning av arealer, bygninger og infrastruktur i kommuner. Anvising og rammeverk

Category

Report

Client

  • Norges forskningsråd / 237859

Language

Norwegian

Author(s)

Affiliation

  • SINTEF Community / Infrastructure
  • SINTEF Community / Architecture, Materials and Structures
  • SINTEF Community / Architectural Engineering
  • Trondheim kommune
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner

Year

2021

Publisher

SINTEF akademisk forlag

Issue

26

ISBN

978-82-536-1708-4

View this publication at Cristin