To main content

Kollektivt entreprenørskap - En studie av ordningen med utviklingstillatelser i norsk havbruksnæring

Kollektivt entreprenørskap - En studie av ordningen med utviklingstillatelser i norsk havbruksnæring

Category
Masters thesis
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Group Head Office
Year
Publisher
UiT Norges arktiske universitet