To main content

Tiltak for å håndtere risiko og motvirke konsekvenser knyttet til geomagnetisk indusert strøm i kraftnettet

Tiltak for å håndtere risiko og motvirke konsekvenser knyttet til geomagnetisk indusert strøm i kraftnettet

Category
Report
Abstract
I denne rapporten gis anbefalinger for tiltak som kan gjøres i det norske kraftnettet for å håndtere
risiko og for å unngå havari og/eller utfall som følge av solstormer. Anbefalingene i rapporten
bygger i stor grad på anbefalinger utstedt av institusjonene Electric Power Research Institute
(EPRI) og North American Electric Reliability Corporation (NERC).
Geomagnetisk indusert strøm (GIC) som induseres under solstormer vil gi DC-strømmer i
transmisjonslinjer. Disse kan potensielt ødelegge eller svekke utstyr og kan i verste tilfelle lede til
samtidig utfall av kraftforsyningen over store områder.
Samtidig utfall over store områder, kombinert med skader på kritisk utstyr vil kunne ha store
samfunnsmessige konsekvenser. Eiere og operatører av både transmisjonsnett og av
produksjonsenheter knyttet opp mot transmisjonsnettet (vann- og vindkraft) bør derfor iverksette
nødvendige tiltak for å håndtere risiko og motvirke konsekvenser knyttet til geomagnetisk
induserte strømmer.
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Energy Research / Energisystemer
  • SINTEF Energy Research / Elkraftteknologi
Year
Publisher
SINTEF Energi AS
Issue
2021:00209
ISBN
978-82-14-06456-8