To main content

Aktiv respons - sluttrapport. Tredjegenerasjons trygghetsalarm i forlengelse av masseprodusert forbrukerteknologi. TFoU-rapport 2019:17

Aktiv respons - sluttrapport. Tredjegenerasjons trygghetsalarm i forlengelse av masseprodusert forbrukerteknologi. TFoU-rapport 2019:17

Category
Report
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Digital / Technology Management
Year
Publisher
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
ISBN
978-82-7732-302-2