To main content

Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 5. TFoU-rapport 2020:11

Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 5. TFoU-rapport 2020:11

Category
Report
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Technology Management
  • Queen Maud University College of Early Childhood Education
Year
Publisher
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
ISBN
978-82-7732-312-1