To main content

Kvantifisering og effekter av utslipp av organisk materiale og oppløste næringssalter fra norsk havbruk

Category

Popular scientific article

Language

Norwegian

Author(s)

Affiliation

  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
  • Norwegian Institute for Nature Research
  • SINTEF Group Head Office

Year

2020

Published in

Norsk Fiskeoppdrett

ISSN

0332-7132

View this publication at Cristin