To main content

Kvantifisering og effekter av utslipp av organisk materiale og oppløste næringssalter fra norsk havbruk

Kvantifisering og effekter av utslipp av organisk materiale og oppløste næringssalter fra norsk havbruk

Category
Popular scientific article
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
  • Norwegian Institute for Nature Research
  • SINTEF Group Head Office
Year
Published in
Norsk Fiskeoppdrett
ISSN
0332-7132