To main content

Karbonlagring er ikke menneskeskapt - Naturen har gjennom alle tider funnet sine egen måter å fange og lagre karbon på - både til lands og til havs

Karbonlagring er ikke menneskeskapt - Naturen har gjennom alle tider funnet sine egen måter å fange og lagre karbon på - både til lands og til havs

Category
Interview
Client
  • Nordforsk / 82845
  • EC/H2020 / 727892
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
Date
22.07.2020
Year