To main content

Dyrking av makroalger på en eksponert og en skjermet lokalitet i Møre og Romsdal - TAREAL 2

Dyrking av makroalger på en eksponert og en skjermet lokalitet i Møre og Romsdal - TAREAL 2

Category
Lecture
Client
  • Nordforsk / 82845
  • EC/H2020 / 727892
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
Presented at
Verdikjede for makroalger på Nordmøre
Place
Kristiansund
Date
13.11.2020 - 13.11.2020
Organizer
Møre og Romsdal Fylkeskommune
Year