To main content

Eggkvalitet og optimalisert startfôring av rensefisk

Eggkvalitet og optimalisert startfôring av rensefisk

Category
Lecture
Abstract
Behovet for rensefisk i laksenæringen er langt høyere enn det som oppdrettes. Kvaliteten på rensefisken kan variere mye mellom anlegg og produksjonsår, og det er stor variasjon i dødelighet i yngelfasen. Det er lite kunnskap om hvordan eggkvalitet og larvenes startfôring påvirker videre utvikling, overlevelse og lusebeiteeffektivitet hos rognkjeks og berggylt. I STARTRENS skal vi optimalisere protokoller for utvelging av egg-grupper til klekkeriet, for startfôring av berggylt- og rognkjeks-larver, samt å kartlegge effekten av ulike startfôringsregimer på larvenes vekst, stressresponser, og vitalitet i yngelfasen. Optimal ernæring i tidlige faser vil tilrettelegge for mer robust yngel, som kan være mer motstandsdyktig mot bakteriesykdommer og stress. Kunnskap om de tidlige fasene er svært viktig, da en god start er av avgjørende betydning for yngelkvalitet og for å produsere en robust fisk som settes ut i merden for å spise lakselus. Hovedmålet i prosjektet er å bidra til vesentlig forbedring av fiskevelferd og ytelse (som lusebeiteeffektivitet) for oppdrettet rensefisk ved bedre dokumentasjon av eggkvalitet og ved å optimalisere startfôring av larver, for å tilrettelegge for mer bærekraftig produksjon og bruk av rensefisk i sjø. Prosjektet har følgende arbeidspakker:

AP1: Utvikle metodikk for kvalitetsvurdering av egg fra rognkjeks og berggylt, med karakterisering av fysiologiske og biokjemiske mekanismer under embryonalutviklingen i egg med høy og lav levedyktighet

AP2: Utvikling av optimaliserte startfôringsregimer for berggylt- og rognkjeks-larver, ved å dokumentere fôrpreferanser og energikrav for rognkjeks- og berggyltyngel gjennom bruk av ulike levendefôr-organismer og kombinasjoner av disse under kontrollerte, eksperimentelle forhold.

Prosjektet skal føre til ny kunnskap om egg- og larve-kvalitet og tidlig ernæring hos rognkjeks- og berggyltyngel. Dette vil bidra til å løfte produksjonsvolumet av oppdrettet rensefisk i vesentlig grad, redusere behovet for villfangst av rensefisk, samt å øke velferden gjennom produksjon av mer robust yngel.

Prosjektet har en varighet på to år, med oppstart i 2019. Prosjektdeltakere er SINTEF Ocean, NTNU Institutt for biologi, Planktonic AS, CFEED AS og DEBtox research. SINTEF er prosjektleder og leder AP2, og NTNU Institutt for biologi leder AP1. Ni MSc-studenter deltar i prosjektaktiviteten for sin MSc-grad.

Foreløpige resultater fra eggkvalitetsundersøkelsene og planer/erfaringer fra startfôringsforsøk vil bli presentert.
Client
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 901561
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • Norwegian University of Science and Technology
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
Presented at
Havbruk 2020
Place
Digitalt
Date
09.06.2020 - 10.06.2020
Organizer
Norges forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskn
Year