To main content

Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organisk materiale og næringssalter fra havbruk

Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organisk materiale og næringssalter fra havbruk

Category
Report
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Group Head Office
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
  • Norwegian Institute for Nature Research
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • SINTEF Industry / Process Technology
  • Wageningen University
  • Unknown
Year
Publisher
SINTEF nord