To main content

Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organisk materiale og næringssalter fra havbruk

Category

Report

Language

Norwegian

Author(s)

Affiliation

  • SINTEF Group Head Office
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
  • Norwegian Institute for Nature Research
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • SINTEF Industry / Process Technology
  • Wageningen University
  • Unknown

Year

2020

Publisher

SINTEF nord

View this publication at Cristin