To main content

VirtuOSA - Virtuell Kirurgi i de Øvre Luftveiene – Nye Løsninger for Behandling av Obstruktiv Søvnapne

Abstract

Prosjektets målsetting er å legge til rette for og utvikle grunnleggende teknologi for pasientspesifikk diagnostikk og behandling av obstruktiv søvnapne (OSA). Valg av behandlingsstrategi avhenger i dag i stor grad av generelle retningslinjer og behandlerens personlige erfaring. Det mangler objektive beslutningsstøtteverktøy som kan brukes til å forutse utfallet av behandlingen. Dette prosjektet vil resultere i nødvendig innsikt og software for datamaskinassistert diagnostikk og behandling gjennom virtuell kirurgi. På den måten kan OSA-pasienter få bedre behandling med redusert risiko for pasienten selv og redusert kostnad for samfunnet.

Category

Website (informational material)

Client

  • Notur/NorStore / NN9784K
  • Norges forskningsråd / 303218

Language

Norwegian

Affiliation

  • SINTEF Industry / Metal Production and Processing

Year

2021

View this publication at Cristin