To main content

Overvåkning av kritiske komponenter i kraftnettet med tingenes internett

Overvåkning av kritiske komponenter i kraftnettet med tingenes internett

Category
Website (informational material)
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Energy Research / Elkraftteknologi