To main content

Utforming av prisignal i kraftmarkedet - Konsekvenser og samspill mellom ulike prissignal for samfunnsøkonomisk gunstig utbygging og drift av kraftnettet

Utforming av prisignal i kraftmarkedet - Konsekvenser og samspill mellom ulike prissignal for samfunnsøkonomisk gunstig utbygging og drift av kraftnettet

Category
Report
Language
English
Affiliation
  • SINTEF Energy Research / Energisystemer
Year
Publisher
FME ZEN